Velkommen til vår nye norskfaglige digitale arbeidsbenk. (Bak bokstavene "trese" er klassens navn 3STC skjult.) På denne arbeidsbenken gjelder ikke de samme strenge reglene for kildebruk som i skriving av fagtekster på IL. "Trese" blir en side hvor dere primært henter inn og bearbeider stoff fra nettet, og deler dette med resten av klassen. Håpet er at denne måten å jobbe på vil virke som en liten inspirator for alle som synes skjerm er mer spennende enn tavle, og som klør etter å dele tanker via tastene.


Den første oppgaven vil være jobbe med noen av de mest sentrale forfatterne på 1900-tallet. Og å undersøke hvordan disse på ulike måter realiserer det læreboka kaller Det moderne prosjektet. Du finner mer om oppgaven i mappa Det moderne prosjektet er : Fagdag 23.02.