Johan Falkberget:

Det moderne prosjektet:
Det som kjennetegner det moderne prosjektet er at det går i mot det moderne. Det som kjennetegner det moderne prosjektet er at de har troen på fremskrittet, troen på fornuften, troen på opplysningen og troen på det frie mennesket. Hvorfor Johan Falkberget er i mot dette skal vi komme inn på litt senere.

Biografi:

Johan Petter Lillebakken
F√łdt 30. September 1879, Rugldalen p√• R√łros
D√łd 5. April 1967
87 år gammel
Norsk forfatter, journalist, gårdbruker og politiker (AP)

Startet sin karriere som en gruvearbeider, hvilket også blir skildret flere steder i verkene hans. Både arbeidere og arbeidsvilkår nevnes hyppig i hans verk, fordi i store deler av hans liv, befant han seg i gruvesamfunnet (fra han var 7 ti 27).

Store deler av romanene til Johan Falkberget handler om hans egne personlige erfaringer. Et annet tema som ofte også gikk igjen var om det sosiale forholdet mellom embetsmenn og arbeidere. Alle hans romaner ble skrevet svært detaljert og realistisk, i forhold til hvilke kår de levde under.

Svært kristen familie, og de aller fleste fra familien jobbet også i gruvesamfunnet.

Senere ble han utnevnt til √¶resdoktor ved Stockholms h√łgskole i 950

Gjennombruddet hans var med romanen ‚ÄĚSvarte Fj√¶lde - Fortelling‚ÄĚ handler om hans lange liv som en gruvearbeider. Dette gj√łr at denne boken er mer aktuell i forhold til Johan Falkbergets skrivning i mot det moderne prosjektet. En av hans mest sentrale virkemidler var kontrasten mellom romantikken og realismen. Denne kombinasjonen var uvanlig, og er et kjennetegn ved Johan Falkberget diktning. Hans politiske st√•sted er ogs√• et velkjent karakteristisk trekk ved hans diktning ‚Äď som en kristen sosialist.
Falkberget skrev innen nyrealismen, den historisk orientert grenen, og romantisme blir uttrykt i at han skrev noen historiske, mens hans forfatterskap om gruvearbeid er et realistisk kjennetegn.

Det som kjennetegner nyrealismen generelt, er blant annet

moralske problemer og skyldsf√łlelse
sjelen i konflikt og mennesker i dilemma
angst, samvittighetskvaler (tvang til å sone for det man har gjort)
det ubevisste sjeleliv
personlig ansvar for seg selv og andre
skildring av enkeltmennesker i moralske og etiske konflikter
konflikter mellom det nye og det gamle (hvordan milj√łet p√•virker mennesker, hvordan mennesket forholder seg til milj√łet)
forhold mellom b√łnder og industriarbeiderklassen
hvordan mennesker skulle innrette seg i forhold til samfunnsnormer
overgang til bymilj√łer
skepsis mot ny teknologi og fremtid generelt

Som vi ser, likner nyrealismen en slags blanding mellom realisme og modernisme, hvis det var i det hele tatt mulig. De f√łrstre trekk jeg nevnte, er jo det modernismen er opptatt av, mens siste trekk viser at nyrealisme, i likhet med realismen, er preget av skildring av samfunnsproblemer.

Men hvordan forholder de nyromantiske forfattere, og Falkberget spesielt, til moderne prosjektet?

Et av problemene Falkberget vender seg stadig tilbake i sin diktning, er industrialiseringens forbannelse, menneskenes fordrivelse fra livet i naturen til en tilv√¶relse truet av meningsl√łst, som er ganske typisk for nyrealismens forfattere. Det viser vel at han styrer vekk fra det moderne prosjektet, i hvert fall den delen av det moderne prosjektet som handler om troen p√• framskritt.

Johan Falkberget sa om seg selv at han alltid hadde v√¶rt kristen. Troen var noe som hadde fulgt ham fra barndommen, og som alltid hadde v√¶rt en del av hans identitet. Det er ogs√• noe som strider mot det moderne prosjektets verdier, som er blant annet tro p√• opplysning og vitenskap, fordi det er det som f√łrer til skepsis mot religionen.

Samtidig stod Falkberget sosialismen n√¶rt, og angrep kapitalismen og alt den st√•r for i noen av sine b√łker, og ikke minst angriper personer som under f√łrste verdenskrig tjener penger p√• andres elendighet og ulykke.Han blander sammen ting fra den internasjonale arbeiderbevegelsen og elementer fra kristendommen, og f√•r en slag demokratisk, kristen sosialisme.

Det viser at noen elementer av det moderne proskjektet kunne han forholde seg til likevel, nemlig tro p√• det frie mennesket. Han setter problemene i samfunnet ikke bare ‚ÄĚunder debatt‚ÄĚ, men foresl√•r en l√łsning p√• de samme problemene. En annen ting som som likner det moderne prosjektet sine verdier og Falkberget sin diktning, er optimisme og h√•p om bedre framtid. Selv om krig og elendighet finnes p√• alle sider, viser Falkberget i sine romaner personer som klarer √• snu det onde til det gode, og han lar nestekj√¶rlighet og alts√• en kristen tankegang skinne gjennom.

Kilder:
http://lystad.org/stuff/div_ungd_vgs/Nyrealismen.pdf
http://www.vgskole.net/teachers/norsk/litteratur/1500_1800/opplysningstiden.php#moderne
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Johan_Falkberget/utdypning
http://bloggarkiv.sol.no/blogg/falkberget-og-kristendommen
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=1640
http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/falkberg.htm