Johan Falkberget:

Det moderne prosjektet:
Det som kjennetegner det moderne prosjektet er at det går i mot det moderne. Det som kjennetegner det moderne prosjektet er at de har troen på fremskrittet, troen på fornuften, troen på opplysningen og troen på det frie mennesket. Hvorfor Johan Falkberget er i mot dette skal vi komme inn på litt senere.

Biografi:

Johan Petter Lillebakken
Født 30. September 1879, Rugldalen på Røros
Død 5. April 1967
87 år gammel
Norsk forfatter, journalist, gårdbruker og politiker (AP)

Startet sin karriere som en gruvearbeider, hvilket også blir skildret flere steder i verkene hans. Både arbeidere og arbeidsvilkår nevnes hyppig i hans verk, fordi i store deler av hans liv, befant han seg i gruvesamfunnet (fra han var 7 ti 27).

Store deler av romanene til Johan Falkberget handler om hans egne personlige erfaringer. Et annet tema som ofte også gikk igjen var om det sosiale forholdet mellom embetsmenn og arbeidere. Alle hans romaner ble skrevet svært detaljert og realistisk, i forhold til hvilke kår de levde under.

Svært kristen familie, og de aller fleste fra familien jobbet også i gruvesamfunnet.

Senere ble han utnevnt til æresdoktor ved Stockholms høgskole i 950

Gjennombruddet hans var med romanen ”Svarte Fjælde - Fortelling” handler om hans lange liv som en gruvearbeider. Dette gjør at denne boken er mer aktuell i forhold til Johan Falkbergets skrivning i mot det moderne prosjektet. En av hans mest sentrale virkemidler var kontrasten mellom romantikken og realismen. Denne kombinasjonen var uvanlig, og er et kjennetegn ved Johan Falkberget diktning. Hans politiske ståsted er også et velkjent karakteristisk trekk ved hans diktning – som en kristen sosialist.
Falkberget skrev innen nyrealismen, den historisk orientert grenen, og romantisme blir uttrykt i at han skrev noen historiske, mens hans forfatterskap om gruvearbeid er et realistisk kjennetegn.

Det som kjennetegner nyrealismen generelt, er blant annet

moralske problemer og skyldsfølelse
sjelen i konflikt og mennesker i dilemma
angst, samvittighetskvaler (tvang til å sone for det man har gjort)
det ubevisste sjeleliv
personlig ansvar for seg selv og andre
skildring av enkeltmennesker i moralske og etiske konflikter
konflikter mellom det nye og det gamle (hvordan miljøet påvirker mennesker, hvordan mennesket forholder seg til miljøet)
forhold mellom bønder og industriarbeiderklassen
hvordan mennesker skulle innrette seg i forhold til samfunnsnormer
overgang til bymiljøer
skepsis mot ny teknologi og fremtid generelt

Som vi ser, likner nyrealismen en slags blanding mellom realisme og modernisme, hvis det var i det hele tatt mulig. De førstre trekk jeg nevnte, er jo det modernismen er opptatt av, mens siste trekk viser at nyrealisme, i likhet med realismen, er preget av skildring av samfunnsproblemer.

Men hvordan forholder de nyromantiske forfattere, og Falkberget spesielt, til moderne prosjektet?

Et av problemene Falkberget vender seg stadig tilbake i sin diktning, er industrialiseringens forbannelse, menneskenes fordrivelse fra livet i naturen til en tilværelse truet av meningsløst, som er ganske typisk for nyrealismens forfattere. Det viser vel at han styrer vekk fra det moderne prosjektet, i hvert fall den delen av det moderne prosjektet som handler om troen på framskritt.

Johan Falkberget sa om seg selv at han alltid hadde vært kristen. Troen var noe som hadde fulgt ham fra barndommen, og som alltid hadde vært en del av hans identitet. Det er også noe som strider mot det moderne prosjektets verdier, som er blant annet tro på opplysning og vitenskap, fordi det er det som fører til skepsis mot religionen.

Samtidig stod Falkberget sosialismen nært, og angrep kapitalismen og alt den står for i noen av sine bøker, og ikke minst angriper personer som under første verdenskrig tjener penger på andres elendighet og ulykke.Han blander sammen ting fra den internasjonale arbeiderbevegelsen og elementer fra kristendommen, og får en slag demokratisk, kristen sosialisme.

Det viser at noen elementer av det moderne proskjektet kunne han forholde seg til likevel, nemlig tro på det frie mennesket. Han setter problemene i samfunnet ikke bare ”under debatt”, men foreslår en løsning på de samme problemene. En annen ting som som likner det moderne prosjektet sine verdier og Falkberget sin diktning, er optimisme og håp om bedre framtid. Selv om krig og elendighet finnes på alle sider, viser Falkberget i sine romaner personer som klarer å snu det onde til det gode, og han lar nestekjærlighet og altså en kristen tankegang skinne gjennom.

Kilder:
http://lystad.org/stuff/div_ungd_vgs/Nyrealismen.pdf
http://www.vgskole.net/teachers/norsk/litteratur/1500_1800/opplysningstiden.php#moderne
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Johan_Falkberget/utdypning
http://bloggarkiv.sol.no/blogg/falkberget-og-kristendommen
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=1640
http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/falkberg.htm