Forslag til fagdag i norsk 23.02.

Læreplanmål:

“drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstida fram til i dag.”OPPGAVE:
· Presenter en av de sentrale norske forfattere som blir trukket fram i kapittel 4: “Tradisjon og modernitet- litteratur og kultur fra 1900 til i dag”
· Drøft i hvilken grad denne forfatteren realiserer det moderne prosjektet slik det blir beskrevet i læreboka. ( se s. 13-15)
· Underbygg poengene dine med å vise til (utdrag fra) flere tekster


Hjelpelitteratur: Lærebok
Powerpoint i mappa "Det moderne prosjekt" på norsksida vår

Arbeidsform: Par
Produkt: Muntlig presentasjon
Varighet: 10-15 min
Framføring: Fredag kl 8.05 + - et par min you know...

Vurdering: Svar på problemstilling og henvisning til kilder vektlegges


Slik ble gruppene:
Asli, Truc, Gadiah : Sigrid Undset
Valeria og Christina U: Johan Falkberget
Anders og Kristen: Jens Bjørnebo
Erik og Geir Inge: Dag Solstad
Tommy og Christoffer: Herbjørg Wassno
Karianne g Thea: Karin Fossum
Christina, Andrea N, Christina: Ingvar Ambjørnsen
Hanne og Andrea S. : Erlend Loe
Trine og Steffen : Jo Nesbø
Susanne, Emily of Anne: Tore Renberg