I hvilken grad realiserer forfatterskapet til Erlend Loe ideen om Det moderne prosjekt?


Biografi

Erlend Loe er født i Trondheim i 1969. Han debuterte med romanen Tatt av kvinnen i 1993. Naiv.super (1996) ble en stor suksess nasjonalt og internasjonalt og fikk raskt benevnelsen generasjonsroman.I 2006 mottok han Prix Européen des Jeunes Lecteurs (Europeisk ungdomspris) for romanen. Han har oppnådd stor anerkjennelse for sin beskrivelse av den moderne mannen i Doppler (2004) og Volvo Lastvagnar (2external image loe858bones_1181568023.jpg005). Andre verk av Loe er Muleum (2007) og Stille dager i Mixing Part (2009). Erlend Loe skriver også filmmanus, og filmen Detektor ble en stor suksess. Han har også et forfatterskap for barn og her er bøkene om Kurt helt sentrale.

Erlend Loe er blitt oppfattet som en talsmann for en generasjon med stor frihet til å velge. Hans humoristiske, ironiske og melankolske skrivestil vakte oppsikt fra første stund.

Erlends lyrikk og Det moderne prosjekt

I Erlend Loes diktning ser vi antydning til et prosjekt. Han prøver å vise hvordan samfunnet har utviklet seg slik at det er vanskelig for menneskene å finne mening med livet. Det er lite rom for å skape nye ting, fordi alt finnes fra før av. Før i tiden var det lettere å finne et "prosjekt" som gav mening med livet, gjennom f.eks religion og politiske bevegelser.

Hvis vi ser på hovedpersonene i mye av hans diktning ser vi at de har fellestrekk som går på en søken etter en dypere mening med livet. Dette gjør de gjennom en meningsløs vandring og med irrasjonelle handlinger. Vi ser dette i romanen "L" som handler om en mann som setter i gang et prosjekt for å bevise Thor Heyerdahl's teori om hvordan indianerne kom til Amerika. Han drar på en ekspidisjon med 6 venner, og prøver ut dette prosjektet, som egentlig er helt håpløst. Han vil gjøre noe for landet sitt, altså hedre Heyerdahls navn, og dermed finne en dypere mening med tilværelsen. Problemet er bare at det er dømt til å mislykkes, noe som viser til Loes oppfatning av at verdens moderne samfunn har lukket for muligheten for å kunne oppnå noe av betydning.

I "Naiv.Super" møter vi en hovedperson som forlater det gamle livet sitt, sier opp hybelen og slutter på skolen for å fundere over livet. Han er ganske depressiv, og leter etter en mening med tilværelsen. Han funderer over både små spørsmål, og store spørsmål som f.eks. om den store kjærligheten finnes og hvilken rolle han spiller i den store sammenhengen. I motsetning til hovedpersonen i "L", har ikke hovedpersonen i "Naiv.Super" et klart prosjekt som han setter i gang. Han finner heller gleder i de små tingene, som f.eks. å kaste en rød ball mot en vegg eller banke på et bankebrett. Han liker også å skrive lister om alt fra hva han har til hva han har sett en dag:
"I dag har jeg sett;
- En eldre mann som satt vakt foran en heis og ropte noe til en annen mann, en venn som kam forbi, med grønn uniform.
- En dame som ble sur da hun oppdaget at hun hadde laget en vaniljeis til meg, selv om jeg hadde bedt om en sjokoladeis."

Vi ser her at Loe igjen setter søkelyset på hvor liten betydning et menneske har for verden. Vi ser også at Loe legger vekt på det frie mennesket, som er ufornuftig og går bort bort fra opplysningens vei. Mennesket er fritt til å ta sine egne avgjørelser og gjøre det som det føler for, uten å tenke på konsekvenser.

Felles for flere av Loes karakterer er at de handler svært ufornuftig. De går imot mye av det som Det moderne prosjekt står for, og er en slags motreaksjon på en for modernisert og opplyst verden. Vi ser at troen på kunnskap og opplysning ikke står særlig sentralt i hans diktning, men heller egne frie tanker og valg.
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=7055
http://www.skoleforum.com/stiler/bokreferat/det.aspx?id=6379
http://www.daria.no/skole/?tekst=2233
Dahl m.fl., Grip teksten. Norsk Vg3, Aschehaug 2008