Læreplanmål:

“drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstida fram til i dag.”

Fagdag 23.02