Biografi
Dag Solstad er født 16 juli 1941 i Sandefjord, og er en av de store norske forfatterne. Hans første novellesamling ga han ut så tidlig som i 1965 og den fikk navnet "Spiraler". Han har siden fulgt opp med kjente bøker som "Irr! Grønt!", "Krig. 1940" og ikke minst "Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land".

Profil
solstaddag.jpg
Denne norske tidsskriften ble startet i 1966 av norske studenter som overtok studentavisen Filologen. Dag Solstad ble raskt en sentral skikkelse i denne tidsskriften, og det denne avisen gikk ut på var å introdusere og utforske trekk ved modernismen som hadde kommet som en frisk bris i utlandet. Flere kjente forfattere var med i Profil, som blandt annet Jan Erik Vold og Eldrid Lunden. Denne avisen hjalp til med å få frem modernismen i Norge, men senere har de fått kritikk for sin klare stilling for venstresiden i norsk poltikk og støtten av kommunismen.

Modernisme og kommunisme

Det er ingen tvil at Dag Solstad sitt bidrag gjorde at modernismen kom frem i Norge. Dette ble fremhevet i artikkelen Norsk prosa - europeisk modernisme fra 1967, der han viser at han ikke har tro på den klassiske romanskrivingen, og heller vil få frem den europeiske modernismen. I 1973 ble han medlem av Arbeidernes Kommunistpartiet, eller AKP. Vi ser i de 4 bøkene han ga ut mellom 1974-1980 at de kommunistiske tankene han fikk der kommer sterkt til syne. De fire bøkene var "25. septemberplassen", "Svik. Førkrigsår", "Krig. 1940"og "Brød og våpen". Også i Gymnaslærer Pedersen komme
r de kommunistiske tanke
ne frem, men her får vi et humoristisk innblikk på denne ideologien. Sitat fra Gymnaslærer Pedersen:

”Derfor kan det virke høyst besynderlig at det i dette landet oppsto en politisk vekkelse omkring 1970 som reiv med seg store skarer av begeistra studenter og yngre intellektuelle som med inspirasjon fra en bondesønn i det fjerntliggende Kina satte seg som mål å mobilisere den Staten de levde i for til sist å styrte den gjennom en væpna revolusjon.”

I dette sitatet sier han at han syns det er rart at en bondesønn helt borti Kina kan påvirka studentene så mye i Norge at de skulle styrte staten i Norge gjennom en revolusjon.

Det moderne prosjektet

I den norske læreboken "Grip teksten" skrevet av blandt annet Berit Helene Dahl og Arne Engelstad, deler vi det moderne prosjektet opp i: Fremskritt, Fornuft, Opplysning og Det frie mennesket. Skal vi trekke Dag Solstad inn i dette, så ser vi raskt at han var trukket inn i de kommunistiske tankene, men til slutt tok til fornuft. I dette sitatet fra Gymnaslærer Pedersen ser vi hvordan han drar inn det moderne prosjektet:

”Vi levde i et samfunn som var det best tenkelige av alle tenkelige samfunn, og hvor utviklingen gikk mot stadig større fremgang”

Troen på fremskrittet som kommer frem her, og dette er også en sentral tanke i det moderne prosjektet. At mennesket kan forbedre verden og lage en bedre framtid.

I Gymnaslærer Pedersen trekker han også frem tanker om at han er for det frie mennesket som vi kan se i dette sitatet:

”…samt har funnet det nødvendig å la sitt eget liv og sine handlinger ikke styres etter sitt eget hode, men la sitt eget liv bli omgjort til et redskap som blir styrt etter direktivene fra et Parti. Ja, jeg veit en del om dette, og når jeg nå, på begynnelsen av 1980-tallet, tar pennen fatt for å fortelle dette, så gjør jeg det fordi også jeg kjenner ei merkelig uro i meg..”

Dette omhandler jo det moderne prosjektet innenfor det frie mennesket. En skulle bestemme over seg selv, og ingen autoritet, slik som partiet i sitatet, skal bestemme over deg.


Kilder:

http://www.snl.no/Dag_Solstad

"Gymnaslærer Pedersen" av Dag Solstad